بایگانی برچسب ها : نکات تربینی در مورد نوجوانان

با فرزندتان ارتباط خوبی برقرار کنید .

280-WarmVarm

با فرزندتان ارتباط خوبی برقرار کنید . اگر در برقراری ارتباط با فرزندانتان مشکل دارید ،از شخصی که می تواند الگو و سرمشقی خوب و مثبت باشد ،کمک بگیرید . این شخص می تواند کسی باشد که فرزندتان او را تحسین می کند و به وی احترام میگذارد . هر پدر یا مادری برای رفع مشکلش از دیگران کمک می ... ادامه مطلب »