بایگانی برچسب ها : مقدار کم بتا

تفسیر و توضیح نتیجه آزمایش بارداری

pregnant-1

تست بتا (B-hcg) هورمون hCG در حین حاملگی تولید می شود. این هورمون توسط جفت که تخم را پس از لانه گیزیدر رحم تغذیه می کند، ایجاد می شود . hCGاولین بار حدود ۱۱ روز پس از لقاح در خون و بین ۱۲ تا ۱۴ روز پس از لقاحدر ادرار قابل اندازه گیری است . به طور طبیعی مقدار HCGهر ... ادامه مطلب »