بایگانی برچسب ها : مشق شب

انجام تکالیف مدرسه

homework

تکالیف مدرسه : کودک شما دائما از شما برای انجام تکالیف خود کمک می خواهد، درحالی که شما می دانید او به تنهایی قادر به انجام تکالیف خود می باشد. و انجام تکالیف خود را تا زمان خواب به تاخیر می اندازد. استراتژی هوشمندانه اول دقت کنید که ناله ها او برای انجام تکالیف خود چه دلیلی دارد. ممکن است ... ادامه مطلب »