بایگانی برچسب ها : مزایا و معایب پستانک

آیا می توانم به کودکم پستانک بدهم ؟

AnimalFacePacifierRed

آیا می توانم به کودکم پستانک بدهم ؟ بچه ها از روی غریزه دوست دارندچیزی را بمکند . بعضی از بچه ها انگشت شان را می مکند و بعضی از آنها هر وسیله ای جلو ی دستشان باشد ،مثل پتو و متکایشان را می خورند . عده ای دیگر نیز پستانک می خورند ،وقتی والدین به فرزندشان پستانکی می دهند ... ادامه مطلب »