بایگانی برچسب ها : محبت و عشق ورزیدن به فرزندن

اصولی ساده برای تربیت فرزند موفق

اصولی ساده برای تربیت فرزند موفق

اصولی ساده برای تربیت فرزند موفق ۱-  به فرزندانتان چند بار در طورل روز ،یا حتی بیشتر ،بگویید که به آنها عشق میورزید از آنجا که ممکن است والدین و فرزندان در طول روز یا هفته با یکدیگراختلافاتی پیدا کنند . ،برای تعدیل این فشارها و کشمکش ها عشق ورزیدن به فرزندانمان امری ضروری و حیاتی است .فرزندان زمانی که ... ادامه مطلب »