بایگانی برچسب ها : فیلم مراحل رشد جنین دوقلو

فیلم رشد دوقلو ها ( قسمت پنجم)

2-kid

در این جا شما می توانید تمامی مراحل رشد جنین دوقلو را به صورت تصویری مشاهده نمایید. این فیلم در پنج قسمت در اختیار شما قرار می گیرد. قسمت پنجم : برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت دوم اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت سوم اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت جهارم اینجا کلیک کنید. ادامه مطلب »

فیلم رشد جنین دوقلود ( قسمت اول )

2-kid

در این جا شما می توانید تمامی مراحل رشد جنین دوقلو را به صورت تصویری مشاهده نمایید. این فیلم در پنج قسمت در اختیار شما قرار می گیرد. در بخش اول مراحل تشکیل تخم و اولین تقسیمات سلولی را مشاهده خواهید کرد. اولین تشخیص سونوگرافی برای دوقلوها قسمت اول : برای دیدن قسمت دوم  اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت ... ادامه مطلب »