بایگانی برچسب ها : فرزند دختر

می‌خواهید فرزند شما پسر باشد یا دختر؟

پسر يا دختر

می‌خواهید فرزند شما پسر باشد یا دختر؟منبع:مجله دانشمندسال بیست و سوم، شماره مسلسل ۲۵۸، فروردین ماه ۱۳۶۴، جمادی الثانی ۱۴۰۵، مارس ۱۹۸۵گوشه‌هایی از اسرار خلقتمی‌خواهید فرزند شما پسر باشد یا دختر؟به این دستورها توجه فرمائید:اقیانوس بی‌کران دانش پزشکی حاصل هزاران سال مطالعه و تلاش میلیونها پزشک و دانشمند است و هر روز هزاران نکته از میلیاردها مسائل علمی را آشکار ... ادامه مطلب »