بایگانی برچسب ها : شش ماهگی

مراحل رشد و نمو کودک (شش ماهگی )

Graphic1

۶ ماهگی وضع بدن و حرکات کلی  اگر به پشت بخوابانیمش ،سر را بلند می کند و بازوها را حرکت می دهد تا بلند شود . وقتی دست هایش را بگیریم ،شانه ها را سفت می کند و خودش را می کشد تا بنشیند . اگر کمکش کنیم ، می نشیند و سرو پشتش را صاف نگه می دارد و ... ادامه مطلب »