بایگانی برچسب ها : زمان تخمک گذاری

تعیین زمان تخمک گذاری

تعیین زمان تخمک گذاری

پس تخمک گذاری چه زمانی اتفاق می افتد ؟ به طور خاص ،در حدود ۱۴ روز قبل از قاعدگی ،که اگر دوره ی ماهانگی شما ۲۸ روزه باشد ،۱۴ روز پس از اولین روز از قاعدگی قبلی شماست . (هر دوره از روز اول قاعدگی شروع میشود .)قرار اطمینان خاطر از قرار دادن اسپرم در محل مناسب و در زمان ... ادامه مطلب »

محاسبه زمان تخمک گذاری

mm-2

محاسبه زمان تخمک گذاری برای باردار شدن ابتدا باید بدن زن تخمک گذاری را انجام دهد. یه آزاد شدن تخم از تخمدان و استقرار آن در باید تکمیل شود شما از دو تا سه روز قبل از تخمک گذاری تا یک روز بعد از آن زمان دارید تا بارور شوید. اگر شما زمان دقیق تخمک گذاری را بدانید، می توانید ... ادامه مطلب »