بایگانی برچسب ها : خطرات آمنیوسنتز

آزمایش از طریق آمنیوسنتز

index

آزمایش از طریق آمنیوسنتز آمنیوسنتز آزمایش است که با وارد کردن یک سرنگ نازک درون مایع آمنیوتیک و سپس بیرون کشیدن مقداری از مایع به داخل سرنگ انجام می شود. مایع آمنیوتیک را سپس می توان به شیوه های مختلفی آزمایش کرد. در صورتی که پزشک شما یک آمنیوسنتز ژنتیکی ــ بررسی کروموزوم های جنین ــ انجام بدهد، معمولاً در ... ادامه مطلب »