بایگانی برچسب ها : تشویق به موقع

تنبیه و تشویق کودکان

تشویق و تنبیه کودک

تنبیه و تشویق کودکان ۱-  وقتی فرزندانتان مرتکب اشتباهی می شوند ، هرگز به آنها نگویید آدم های بدی هستند . در عوض بر رفتار آنها تمرکز کنید . این نکته را به فرزندتان خاطرنشان کنید که او دختر یا پسر خوبی است و پسر یا دختری خوب هرگز مرتکب اشتباهی که او کرده است ، نمیشود .باید بدانید حتی ... ادامه مطلب »