بایگانی برچسب ها : تخمک گذاری

محاسبه زمان تخمک گذاری

mm-2

محاسبه زمان تخمک گذاری برای باردار شدن ابتدا باید بدن زن تخمک گذاری را انجام دهد. یه آزاد شدن تخم از تخمدان و استقرار آن در باید تکمیل شود شما از دو تا سه روز قبل از تخمک گذاری تا یک روز بعد از آن زمان دارید تا بارور شوید. اگر شما زمان دقیق تخمک گذاری را بدانید، می توانید ... ادامه مطلب »