بایگانی برچسب ها : استروژن

تعیین زمان تخمک گذاری

تعیین زمان تخمک گذاری

پس تخمک گذاری چه زمانی اتفاق می افتد ؟ به طور خاص ،در حدود ۱۴ روز قبل از قاعدگی ،که اگر دوره ی ماهانگی شما ۲۸ روزه باشد ،۱۴ روز پس از اولین روز از قاعدگی قبلی شماست . (هر دوره از روز اول قاعدگی شروع میشود .)قرار اطمینان خاطر از قرار دادن اسپرم در محل مناسب و در زمان ... ادامه مطلب »