چطور خبر باردار شدن را به همسرتان گفتید؟ ( مادران پاسخ می دهند )

نبادل نظر

بخش تبادل نظر در خصوص :

چطور خبر باردار شدن را به همسرتان گفتید؟

تجربیات و دانسته های خود را بنویسید.

مادران پاسخ می دهند:

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*