گام هایی برای نمو سالم کودک( از بدو تولد تا سه ماهگی)

گام هایی برای نمو سالم کودک( از بدو تولد تا سه ماهگی)

ایمنی

• همیشه نوزاد خود را به پشت بخوابانید زیرا این عمل احتمال وقوع مرگ ناگهانی نوزاد را کاهش می دهد.

• هر بار که سوار ماشین می شوید از صندلی ایمنی مورد تایید سازمان استاندارد کانادا ( مخصوص نوزادان با قابل تبدیل) در وضعیتی که جلوی آن رو به عقب باشد استفاده کنید.

• هرگز، حتی برای یک ثانیه ، نوزاد خود را تنها نگذارید.

امنیت

• نوزاد خود را حتی الامکان در آغوش بگیرید، به ویژه هنگام تغذیه.

• هنگام شیر دادن به آرامی با او حرف بزنید.

بهداشت

• در صورت امکان نوزاد را با شیر خودتان تغذیه کنید. شیر پستان دارای مواد طبیعی حفاظت در مقابل حساسیت ها و امراض می باشد. برای کسب راهنمایی های لازم، با یک پرستار یا دکتر یا یک نفر مدد کار سازمان نوزاد ساکم، کودک سالم ، صحبت کنید.

• نوزاد خود را به طور منظم تحت معاینات پزشکی قرار داده طی سه ماه نخست واکسن های لازم را به او تلفیح کنید.

یادگیری

• اسباب بازی را جلو دید گاه نوزاد به آهستگی از طرفی به طرف دیگر حرکت دهید که او چشمان و نهایتا سر خود را از یک طرف به طرف دیگر حرکت دهد.

• با زیاد حرف زدن و آواز خواندن برای نوزاد خود به او در نمو مهارت های زبانی کمک کنید.

تطبیق

• نوزاد خود را هنگام گریستن بغل کرده و او را آرام کنید.

• سعی کنید با حرکات نوسانی یا آغوش گرفتن یا شیر دادن یا راه بردن به نوزاد خود آرامش دهید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*