تربیت

تمسخر و اذیت کردن دیگران

اذیت کردن ( هرچند اذیت کردن می تواند همراه با زدن یا هل دادن وغیره باشد ولی در این بحث بیشتر بر روی آزار کلامی تمرکز شده است. وقتی کودکی از کلمات استفاده شده توسط هم سالانش ناراحت می شود) او را دوست دارید یا نه؟ اذیت کردن یک واقعیت در زندگی است یا حداقل یک واقعیت در زندگی قبل ... ادامه مطلب »